Regulamin zakupów

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma EGA HOUSE  z siedzibą w Sopocie ul. M. Skłodowskiej–Curie 6
NIP 585-105-19-80 , Regon 221181476 prowadzi sklep internetowy pod adresem
www.egahouse.pl

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§1

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem EGA HOUSE służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

§2

Zakupy w sklepie internetowym EGA HOUSE mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

§3

Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty    w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

§4

Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez EGA HOUSE. 

§5

Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

§6

Sklep internetowy EGA HOUSE przyjmuje zamówienia drogą elektroniczną 24 h 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

§7

Firma EGA HOUSE zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

  • transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym dotpay.pl, paypal, (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z pozostałymi kosztami podanymi w podsumowaniu zamówienia ).
  • we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości
  • nie zostanie zawarta umowa ratalna 

§8

Zamówienia w sklepie internetowym EGA HOUSE są realizowane wyłącznie na terenie Polski.  Ceny podawane w sklepie internetowym EGA HOUSE są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

§9

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

§10

Dokumentem sprzedaży jest paragon lub faktura VAT. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

§11

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).